predominant

 • 31predominant-party system — vyraujančios partijos sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Konkurencinė daugiapartinė sistema, susiformuojanti, kai, nepaisant visų partijų lygių galimybių rinkimuose, juose nuolat nugali ir vyriausybę sudaro vis ta pati partija. Labai… …

  Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

 • 32predominant height — vyraujantis aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oro žvalgybos metu – panašios struktūros vietovės daugiau kaip pusės objektų (pastatų ir pan.) aukštis. atitikmenys: angl. predominant height pranc. hauteur prédominante …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 33predominant — adjective Etymology: Middle French, from Medieval Latin praedominant , praedominans, present participle of praedominari to predominate, from Latin prae + dominari to rule, govern more at dominate Date: 1576 1. having superior strength, influence …

  New Collegiate Dictionary

 • 34predominant — the fish species that is the most abundant in a catch, not always the target species …

  Dictionary of ichthyology

 • 35predominant — adjective a) common or widespread; prevalent b) significant or important; dominant …

  Wiktionary

 • 36predominant — Synonyms and related words: all absorbing, arch, ascendant, at the head, average, banner, besetting, boss, capital, cardinal, central, champion, chief, commanding, common, controlling, crowning, current, dominant, epidemic, first, focal, foremost …

  Moby Thesaurus

 • 37predominant — pre|do|mi|nant Mot Agut Adjectiu invariable …

  Diccionari Català-Català

 • 38predominant — pre dom·inant || prɪ dÉ‘mɪnÉ™nt / dÉ’ adj. superior, supreme; (when followed by of, over) ruling, in control; primary, main, central; prevalent, widespread …

  English contemporary dictionary

 • 39Predominant —   Mostly, largely …

  International financial encyclopaedia

 • 40predominant — adjective present as the strongest or main element. ↘having or exerting the greatest control or power. Derivatives predominance noun predominantly adverb …

  English new terms dictionary